ALGEMENE INFORMATIE:

Bereikbaarheid

Het telefoonnummer van school is 0183-402222.

Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Tussen 12.30 uur en 13.00 uur nemen wij de telefoon niet op i.v.m. de lunchpauze. In geval van nood kunt u de school dan bereiken via 06 42 666 313.

Alle leerkrachten hebben een mailadres dat bestaat uit hun voornaam, gevolgd door ……@rainbownieuwendijk.nl

Ziekmeldingen

We ontvangen ziekmeldingen graag telefonisch (en niet via de mail) voor 9.00 uur.

Infoboog en overige post

Elke vrijdag komt er een Infoboog uit. Wij versturen de Infoboog via de mail. De Infoboog is ook te vinden op de website van de school (www.regenboognieuwendijk.nl). De overige post sturen wij ook zoveel mogelijk digitaal. Als het niet anders kan, geven we deze op vrijdagmorgen op papier mee.

Ouderportaal

Alle ouders kunnen inloggen op het ouderportaal. In het portaal zijn de resultaten van de toetsen te vinden. Ook de activiteitenkalender (met o.a. de vakanties en vrije dagen) is op het ouderportaal in te zien. Wachtwoord kwijt? Geef dit dan even door en we sturen een mailtje met een nieuw wachtwoord.

Wieltjesdag

Op woensdag is het bij ons op school wieltjesdag. De kinderen mogen dan skates, een step en/of een traptrekker meenemen. Skateboarden en fietsen zijn niet toegestaan, omdat deze te gevaarlijk zijn.

Video opnames

Voor de begeleiding van leerlingen en teamleden maken wij op school soms gebruik van video-opnames. Deze zijn alleen voor intern gebruik.

Hoofdluis

Voor alle kinderen is een luizenzak aangeschaft. De jassen, sjaals, handschoenen bewaren we hierin. De luizenzakken hangen we daarna aan de kapstokhaak. Voor de tassen staat er een mand onder de kapstok.

Begeleiding van de leerlingen

We proberen alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de school en de ouders goed samenwerken. De eigen leerkracht is de eerst aangewezen persoon voor de begeleiding van de leerlingen. Zij kunnen ondersteund worden door andere groepsleraren, de onderwijsassistente (juf Lisette), de Intern Begeleiders en specialisten van buiten de school. In geval van speciale begeleiding stelt de groepsleraar de ouders op de hoogte.

Samen delen potje

Maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor hun adoptiekind. Alle adoptiekinderen wonen thuis en gaan van onze bijdrage naar school en krijgen daar elke dag een voedzame maaltijd.

Stagiaires

Wij zijn praktijkschool voor verschillende opleidingen. Hiervoor zijn verschillende redenen. In de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen zich te bekwamen in hun beroep. Ook houden zij ons scherp en op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Tot slot geven de stagiaires ons mogelijkheden om de begeleiding van de leerlingen op een aanvaardbaar peil te houden.

Wij plaatsen 1e, 2e en 3e jaars-PABO studenten. Zij komen tijdens hun stageperiodes één of meerdere dagen per week naar onze school. Zij geven lessen aan de leerlingen van (een deel van) de groep waarin zij geplaatst zijn. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de groepsleraar. Deze stagiaires zijn geen aanspreekpunt voor de ouders.

Wij geven ook Leraren in Opleiding gelegenheid tot het uitvoeren van hun laatste, afrondende stage. LIO-ers hebben hun theoretische kennis met goed gevolg afgerond en zijn bevoegd om zelfstandig voor de groep te staan. (Zij kunnen zelfs op de loonlijst geplaatst worden!) Om af te studeren moeten zij alleen nog een jaar lang gedurende twee (1e half jaar) en drie (2e half jaar) dagen zelfstandig lesgeven aan een groep en alle taken die daarbij horen uitvoeren. Ook maken zij een schoolontwikkelingsplan voor hun stageschool. Onze LIO-ers zijn ook aanspreekpunt voor ouders. De eindverantwoordelijkheid ligt bij hun begeleider. (Dat is meestal de juf van de groep waarin ze geplaatst zijn.) Wij kunnen LIO-ers ook inzetten om grote groepen en combinatiegroepen een deel van de week te splitsen. Dit jaar hebben wij geen LIO-ers.

Vanuit verschillende SPW opleidingen worden stagiaires geplaatst. Meestal volgen zij een opleiding tot onderwijsassistent. Zij helpen in de klas, begeleiden groepjes leerlingen en hebben geen eindverantwoordelijkheid en zijn ook geen aanspreekpunt voor de ouders. Juf Lisette begeleidt deze stagiaires.

PABO studenten zijn na het behalen van hun diploma niet bevoegd tot het geven van gymlessen aan de groepen 3 t/m 8. Hiervoor moeten zij na hun diploma een speciale opleiding volgen. Onze school biedt hen de gelegenheid praktijklessen te geven. De groepsleraar is bij deze lessen aanwezig en is eindverantwoordelijk.

© 2017 PCB de Regenboog - Hasselmanstraat 1 - 4255 HL Nieuwendijk - +31 (0)183-402222 info@rainbownieuwendijk.nl